http://taniewspinanie.pl/index.php?p=10&s=16&p=10&s=5
?p=10&s=5
WySZukIwarKa
WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE
 
KatEGoRie
RAKI KOSZYKOWE
CZEKAN TURYSTYCZNY

 
 

 
 
 
http://www.topr.pl/
 
StREfa KliENtA
 
 
SKRÓCONY KOSZYK
      KOSZYK PUSTY
 
SzYBki KOnTakt
Moblina wypożyczalnia sprzętu górskiego- Raki, czekany, lawinowe ABC, nosidełka dla dzieci, wózki, sanki, uprzęże, kaski, lonże viaferratowe, kijki trekkingowe, stuptuty, plecaki, latarki czołowe

Godziny pracy:
07:30 - 21:00

Moblina wypożyczalnia sprzętu na telefon
telefon: 579-545-145
e-mail: taniewspinanie@o2.pl
 
 
 
 
 

 
http://www.turnia.pl
 
W związku z reorganizacją sklep będzie w najbliższym czasie nieczynny. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. . DEFINICJE 1.Sprzedający – firma: EXTREME 2.Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby własne. 3.Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 4.Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient. II. FIRMA Sklep internetowy działający pod adresem www.taniewspinanie.pl, prowadzony jest przez firmę: EXTREME prowadząca sklep internetowy www.taniewspinanie.pl kontakt: tel. 579-545-145; E-mail: sklep@taniewspinanie.pl III. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA 1.Sklep internetowy www.taniewspinanie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową towarów z branży outdoor. 2.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, za wyjątkiem przerw technicznych, konserwacyjnych. 3.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. 4.Promocje cenowe w sklepie internetowym nie łączą się ze sobą. Jak również nie łączą się z promocjami w sklepach stacjonarnych. Szczególnie w przypadku towarów przecenionych i z działu outlet nie ma zastosowania żaden dodatkowy rabat. 5.Przedstawiona oferta na stronie internetowej www.taniewspinanie.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. (zgodnie z art. 71 k.c.) 6.Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. 7.Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. 8.Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia. 9.W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do jego realizacji (imię , nazwisko, adres , nr telefonu, e-mail.) 10.Realizacja zamówienia Klienta następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów. 11.Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze). 12.Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres. 13.W przypadku opcji odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym z równoczesną opcją płatności w sklepie, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową traktowane jest jako przyjęcie rezerwacji na dany produkt. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przy odbiorze towaru w sklepie i jednoczesnym dokonaniu zapłaty. 14.Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku: nieotrzymania płatności za zamówiony towar, nieprawidłowego wypełnienia formularza. METODY PŁATNOŚCI 1.Przelew na konto bankowe www.taniewspinanie.pl- przelewając bezpośrednio pieniądze na konto bankowe. 2.Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. W serwisie tym można dokonać transakcji kartami płatniczymi VISA i MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu (SSL 128 bitów). 3.Płatność przy odbiorze (za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD) – należność za zamówiony towar będzie pobrana przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. 4.Płatność podczas odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym. Możliwa płatność gotówką . IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO 1.Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa. Jednakże Konsument traci te uprawnienia, jeżeli przed upływem 45 dni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. 2.W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, Konsument powinien przesłać na adres Sprzedającego. 3.W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. 4.Powyższy zapis dotyczy wyłącznie Konsumentów, nie dotyczy natomiast Klientów, czyli osób i firm, którzy nabywają towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą , żądając wystawienia faktury VAT. 5.Zwracany towar nie może nosić śladów eksploatacji. 6.Sprzedający nie później niż w ciągu 14 dni zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności. 7.Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi. 8.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 9.Zgodnie z art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają produkty: ◦o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; ◦audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. REKLAMACJE 1.Dokładny opis procedury reklamacji znajduje się tutaj. 2.W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe Sprzedający zwróci wszelkie koszty transakcji poniesione przez Konsumenta lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie produkty. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 2.Rejestracja a także złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Kupującego niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. 3.Dane osobowe w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody przez Kupującego mogą być wykorzystywane w celu informowania o nowych produktach , usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.taniewspinanie.pl V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego. 3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://taniewspinanie.pl/index.php?p=10&s=5). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 4.Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu , należy je wszystkie wyłączyć. 5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
do_gory
SzYBki KOnTakt
Moblina wypożyczalnia sprzętu górskiego- Raki, czekany, lawinowe ABC, nosidełka dla dzieci, wózki, sanki, uprzęże, kaski, lonże viaferratowe, kijki trekkingowe, stuptuty, plecaki, latarki czołowe

Godziny pracy:
07:30 - 21:00

Moblina wypożyczalnia sprzętu na telefon
telefon: 579-545-145
e-mail: taniewspinanie@o2.pl
 
 
 

StREfa KliENtA
 
 

SKRÓCONY KOSZYK
      KOSZYK PUSTY
 

 
  
http://www.turnia.pl
 
http://www.lawinoweabc.pl?p=10&s=5
dol
Sklepy internetowe DUEL     
China maximum nitrocellulose manufacturer, China maximum filter press manufacturers.
Nie pokazuj wiecej tego powiadomienia

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności